Marketing audit

Jeroen Persyn helpt u graag met de analyse, evaluatie en bijsturing van uw marketingbeleid.

Volgende zaken kunnen aan bod komen bij een marketingaudit:

  • Bedrijfsstrategie
  • Concurrentie
  • Partners
  • Marketingbeleid en -strategie
  • Marketingdoelen
  • Marketingorganisatie
  • Marketingprocedures
  • Marketingomgeving
  • Marketingmix: online en offline
  • Databeheer

Bij een marketingaudit kan gekozen worden voor een strategische of praktische aanpak naargelang de noden, grootte bedrijf, samenwerking, budget,…

NEEM CONTACT