Bounce Rate

Een bounce is een sessie waarbij slechts 1 pagina van uw website wordt geladen. Het bouncepercentage is het percentage van alle sessies op uw site waarbij gebruikers slechts één pagina hebben bekeken.