Begrippen

Deze begrippenlijst verschaft een woordje uitleg over bepaalde termen op vlak van (online) marketing:

Deze lijst met termen zal verder aangevuld worden.